Pismo podrške bivših studenata Hrvatskih studija

[Budući da je članovima Odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija uskraćeno pravo uređivanja službene mrežne stranice našega Odsjeka, ovdje objavljujemo Pismo potpore bivših studenata Hrvatskih studija. Hvala svima na potpori! U ime članova Odsjeka za filozofiju, izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić]

Poštovani profesori Sveučilišnog odjela Hrvatskih studija u Zagrebu,

poštovani studenti,

potaknuti recentnim zbivanjima usko vezanima uz rješavanje pravnog statusa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, koja su epilog dobila u uvođenju nulte kvote za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog studija filozofije u ak. god. 2017./2018., eskalaciji blokade nastave i neizvjesnoj budućnosti trenutačno zaposlenih profesora na Odsjeku za filozofiju Hrvatskih studija, ovim vam putem izražavamo punu podršku u svim aktivnostima koje ocijenite potrebnima, u legitimnim okvirima, a koje bi mogle pridonijeti konstruktivnom raspletu nastale situacije.

Kao bivši studenti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu različitih studijskih usmjerenja, izražavamo zabrinutost zbog odluka, kao i odabira metoda za njihovo provođenje, od uprave Sveučilišta/Rektorata. Ujedno smatramo da ne odgovaraju demokratskim načelima i ne njeguju kulturu dijaloga za koju smo se svi, kao pripadnici akademske zajednice RH, dužni zalagati.

Sudeći prema dosadašnjim, već nažalost realiziranim i za budućnost Hrvatskih studija pogubnim potezima, smatramo da je strahovanje za status i opstojnost drugih odsjeka Hrvatskih studija, od kojih posebno ističemo psihologiju, sociologiju, povijest i komunikologiju, opravdano, kao i briga za ugled i kredibilitet stečenih diploma studenata Hrvatskih studija, neovisno o studijskome usmjerenju.

Ovim putem javno pozivamo i ostale bivše studente Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a koji u ovome trenutku nisu potpisnici pisma podrške, na iskazivanje solidarnosti profesorima, kao i studentima pred kojima stoje još brojni studijski izazovi i obveze.

U nadi da ćemo zajedničkim nastojanjima i uzajamnom podrškom doći do konačnog rješenja u interesu svih involviranih strana, izražavamo spremnost na sudjelovanje u zaštiti ugleda najbolje ocijenjenog društveno-humanističkog studija u Hrvatskoj.

 

Zagreb, 23. ožujka 2017. g

 

POTPISNICI: 

 1. Adrijana Mijoković, magistra psihologije
 2. Aljoša Kosjerina, magistar psihologije
 3. Anđela Župić, magistra povijesti i edukacije povijesti
 4. Ana Ban, magistra edukacije povijesti i magistra komunikologije
 5. Ana Božičević, magistra komunikologije
 6. Ana Fabijanić, magistra komunikologije
 7. Ana Favro Šaban, profesorica filozofije i povijesti
 8. Ana Filipčić, magistra edukacije povijesti
 9. Ana Rapo, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica povijesti
 10. Ana Slipčević, magistra edukacije latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta
 11. Ana Šain, magistra komunikologije
 12. Andrea Luetić, magistra filozofije i edukacije latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta
 13. Andrea Rakela, magistra komunikologije
 14. Andreja Pančur, magistra kroatologije i edukacije kroatologije
 15. Andreja Smole, magistra komunikologije
 16. Anna Kocsis, magistra filozofije
 17. Anita Fabić, magistra komunikologije i edukacije povijesti
 18. Antea Brzović, magistra psihologije
 19. Antonija Zeba, magistra edukacije kroatologije
 20. Anja Mađarević, magistra komunikologije
 21. Augustin Derado, magistar sociologije
 22. Barbara Blečić, magistra sociologije i komunikologije
 23. Bojan Koštić, magistar edukacije kroatologije
 24. Božena Perić, magistra psihologije
 25. Božena Martinović Benić, magistra povijesti i edukacije povijesti
 26. Božica Jakas, magistra edukacije kroatologije i magistra edukacije filozofije
 27. Branimir Kopecky, magistar komunikologije i povijesti
 28. Branimira Klobučar, profesorica filozofije i hrvatske kulture
 29. Branka Bedić, magistra sociologije i edukacije sociologije i magistra edukacije filozofije
 30. Bruno Pušić, doktor humanističkih znanosti, polje filozofije
 31. Danijela Aračić, magistra sociologije i magistra komunikologije
 32. Davor Dubravić, sveučilišni prvostupnik psihologije
 33. Dajana Blažević, magistra psihologije
 34. Dea Marinović, magistra komunikologije
 35. Denis Povijač, magistar komunikologije
 36. Dijana Haramina, diplomirana filozofkinja i sociologinja
 37. Dijana Ivanušec, magistra socijalne pedagogije i sveučilišna prvostupnica sociologije
 38. Dijana Kos, magistra edukacije kroatologije i sveučilišna prvostupnica komunikologije
 39. Dijana Sedinić, magistra psihologije
 40. Divna Blažev, magistra psihologije
 41. Dominik Šmida, magistar psihologije
 42. Dorotea Sudar, magistra sociologije i edukacije sociologije i magistra edukacije filozofije
 43. Dragana Jakšić Topalović, magistra sociologije i edukacije sociologije
 44. Dragana Marković, magistra edukacije povijesti i edukacije kroatologije
 45. Duška Burić, magistra komunikologije
 46. Eva Hursa, magistra povijesti i kroatologije
 47. Eva Štimac, magistra sociologije i filozofije
 48. Eva Jagić Vasilić, magistra psihologije
 49. Filip Čiček, magistar sociologije
 50. Filip Drvar, magistar povijesti i sveučilišni prvostupnik filozofije
 51. Filip Novosel, profesor povijesti i kroatologije
 52. Filip Sviben, magistar psihologije
 53. Filip Šarić, magistar edukacije latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta i sveučilišni prvostupnik komunikologije
 54. Franka Martinović, magistra komunikologije
 55. Goran Gradiček, magistar povijesti
 56. Goran Klepač, magistar edukacije povijesti i edukacije filozofije
 57. Gorana Grubačević, magistra edukacije sociologije i filozofije
 58. Gordan Bezjak, magistar edukacije kroatologije i edukacije latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta
 59. Hana Sunara, magistra komunikologije
 60. Ines Ban, magistra edukacije kroatologije i sveučilišna prvostupnica filozofije
 61. Ines Mikulandi, magistra sociologije i edukacije sociologije
 62. Ines Röder, magistra komunikologije
 63. Iva Bodrožić-Selak, profesorica hrvatske kulture i profesorica povijesti
 64. Iva Blaguš, magistra edukacije kroatologije i edukacije latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta
 65. Iva Kušec, magistra komunikologije
 66. Iva Sušilović, magistra kroatologije i edukacije kroatologije
 67. Iva Štenglin, magistra filozofije, edukacije filozofije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 68. Ivan Flis, magistar psihologije
 69. Ivan Ilinić, magistar komunikologije i edukacije povijesti
 70. Ivan Laškarin, magistar sociologije
 71. Ivan Šaravanja, magistar komunikologije
 72. Ivan Špiljak, magistar edukacije filozofije
 73. Ivana Aščić, magistra edukacije sociologije
 74. Ivana Adamić Tadić, diplomirana psihologinja
 75. Ivana Alaber, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 76. Ivana Bašić, magistra edukacije kroatologije
 77. Ivana Herceg, magistra psihologije
 78. Ivana Kapetanović, magistra komunikologije
 79. Ivana Letinić, magistra sociologije
 80. Ivana Ljubičić, magistra filozofije
 81. Ivana Marinčić, magistra komunikologije
 82. Ivana Maksimov, magistra komunikologije
 83. Ivana Njavro magistra edukacije povijesti i sveučilišna prvostupnica filozofije
 84. Ivana Novosel, magistra povijesti
 85. Ivana Rapo, magistra sociologije
 86. Ivana Šivak, profesorica filozofije i kroatologije
 87. Ivon Pavlović, sveučilišni prvostupnik sociologije
 88. Ivona Mršić, magistra psihologije
 89. Izidora Crnov, magistra komunikologije
 90. Jana Kujundžić, magistra sociologije
 91. Janja Leščan, magistra edukacije kroatologije i filozofije
 92. Jasenka Kordić, magistra komunikologije
 93. Jasmina Diković, magistra psihologije
 94. Jasmina Černeka, magistra komunikologije
 95. Jasmina Rep, magistra edukacije filozofije i kroatologije
 96. Jasminka Tuksar, diplomirana filozofkinja i kroatologinja
 97. Jegor Modrić, magistar sociologije
 98. Jelena Arbanas Stanilović, magistra edukacije kroatologije
 99. Jelena Gašpar, magistra komunikologije
 100. Jelena Kiseljak, magistra povijesti, edukacije povijesti i sveučilišna prvostupnica komunikologije
 101. Jelena Puđak, doktorica društvenih znanosti, polje sociologije
 102. Jelena Šaško, magistra komunikologije i sociologije
 103. Josipa Marjanović, magistra povijesti, edukacije povijesti i sveučilišna prvostupnica komunikologije
 104. Juraj Sekula, magistar povijesti i sociologije
 105. Karolina Kudlek, magistra filozofije, edukacije filozofije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 106. Karlo Meštrić, magistar sociologije
 107. Katarina Bednjanec, magistra komunikologije, filozofije i edukacije filozofije
 108. Kristina Lukec, sveučilišna prvostupnica povijesti i filozofije
 109. Kristina Markalaus, magistra filozofije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 110. Kristina Šekrst, magistra lingvistike, hrvatskog jezika i književnosti i magistra filozofije
 111. Kruno Rajn, magistar edukacije povijesti
 112. Krunoslav Kovačić, magistar filozofije i sociologije i magistar edukacije filozofije i sociologije
 113. Lahorka Lojen, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 114. Lana Lucić, magistra psihologije
 115. Lara Buljan, magistra psihologije
 116. Lea Jurković, magistra psihologije
 117. Lidija Mihalj, magistra sociologije i edukacije sociologije
 118. Lorena Dragić, magistra sociologije i edukacije sociologije
 119. Lovro Savić, sveučilišni prvostupnik filozofije i povijesti
 120. Lucija Koosor, magistra komunikologije
 121. Luka Kazimović, magistar povijesti
 122. Luka Pospiš, magistar filozofije, edukacije filozofije i magistar komunikologije
 123. Luka Pupić Bakrač, magistar povijesti i edukacije povijesti
 124. Ljubica Roso, profesorica povijesti i kroatologije
 125. Ljubica Škvorc, magistra psihologije
 126. Ljubiša Prica, doktor humanističkih znanosti, polje filozofije
 127. Maja Beljan Pečnik, magistra kroatologije i filozofije
 128. Maja Fistrić, magistra komunikologije
 129. Maja Gavranić, profesorica filozofije i hrvatske kulture
 130. Maja Kurečić, magistra psihologije
 131. Maja Milek, magistra povijesti i edukacije povijesti, sveučilišna prvostupnica kroatologije
 132. Maja Rašić, magistra kroatologije i komunikologije
 133. Marko Anić-Hrvoj
 134. Marko Posavec, magistar komunikologije
 135. Marica Perić Leko, magistra edukacije kroatologije i filozofije
 136. Marija Barčot, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica filozofije
 137. Marija Biondić, magistra edukacije filozofije i sveučilišna prvostupnica sociologije
 138. Marija Grabant, magistrica filozofije
 139. Marija Grganić, magistra edukacije povijesti i sveučilišna prvostupnica komunikologije
 140. Marija Maly, magistra komunikologije
 141. Marija Stanković, magistra sociologije i edukacije sociologije
 142. Marinela Katona, magistra komunikologije
 143. Marinela Kukec, magistra edukacije povijesti i sveučilišna prvostupnica komunikologije
 144. Marijana Kovčalija, magistra sociologije i edukacije sociologije
 145. Marijana Petrunić, magistra kroatologije
 146. Marina Glavaš, magistra komunikologije i edukacije kroatologije
 147. Marina Skelin, magistra sociologije
 148. Marina Vasilj, magistra komunikologije
 149. Marinela Katona, magistra komunikologije
 150. Marko Radolović, magistar sociologije
 151. Martina Detelj, magistra filozofije i edukacije filozofije
 152. Martina Jurišić, magistra kroatologije i edukacije kroatologije
 153. Martina Jurišić, magistra sociologije
 154. Martina Lončar, magistra kroatologije i edukacije kroatologije
 155. Martina Polenus, magistra kroatologije i edukacije kroatologije
 156. Matea Čendeš, magistra filozofije i edukacije filozofije, sveučilišna prvostupnica
  kroatologije
 157. Matea Lay, magistra komunikologije
 158. Matea Jalžečić, magistra edukacije povijesti i edukacije kroatologije
 159. Matej Brzović, magistar komunikologije
 160. Mateja Čičak, magistra kroatologije
 161. Mateja Miklošić, magistra kroatologije
 162. Mateja Kocijan, profesorica kroatologije i filozofije
 163. Mateja Maljuga, magistra povijesti, edukacije povijesti i sveučilišna prvostupnica
  komunikologije
 164. Matija Stuparić, magistar teologije, povijesti i edukacije povijesti
 165. Mia Males, magistra psihologije
 166. Mia Karabegović, magistra psihologije
 167. Mihovil Juranko, profesor povijesti i kroatologije
 168. Mira Aranđelović, magistra sociologije i edukacije sociologije
 169. Mirjana Klopotan, magistra filozofije, edukacije filozofije i sveučilišna prvostupnica
  kroatologije
 170. Mirna Glavinić, magistra psihologije
 171. Mirna Kopić, magistra edukacije filozofije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 172. Mirta Pavić, magistra komunikologije i edukacije kroatologije
 173. Monika Đurak, magistra povijesti i edukacije povijesti
 174. Monika Jukić, magistra komunikologije i edukacije povijesti
 175. Neda Novosel, magistra sociologije i kroatologije
 176. Nikola Švenda, magistar sociologije i filozofije
 177. Nikolina Drempetić, magistra komunikologije
 178. Nikolina Krznar, magistra sociologije i edukacije sociologije
 179. Nikolina Maleš, profesorica filozofije i sociologije
 180. Nina Cvijanović, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica sociologije
 181. Nina Letilović, magistra filozofije, edukacije filozofije i magistra komunikologije
 182. Nina Škunca, magistra komunikologije
 183. Nirvana Mihoković, magistra filozofije i edukacije filozofije i magistra edukacije
  povijesti
 184. Nives Jozić, magistra sociologije
 185. Perica Štefan, magistar komunikologije i povijesti
 186. Petar Bodlović, magistar filozofije i sveučilišni prvostupnik sociologije
 187. Petra Čudina, magistra edukacije povijesti
 188. Pia Martinić, magistra psihologije
 189. Sanja Bartaković, magistra psihologije
 190. Sandra Bencun, magistra komunikologije
 191. Sandra Kovačević, magistra edukacije povijesti i kroatologije
 192. Sandra Stojčević, magistra psihologije
 193. Sandra Šućurović, magistra psihologije
 194. Sandra Štrkalec, diplomirana filozofkinja i sociologinja
 195. Sanela Petković, magistra edukacije filozofije i kroatologije
 196. Sanja Ilinić, magistra kroatologije i edukacije kroatologije
 197. Sanja Moralić, sveučilišna prvostupnica komunikologije
 198. Sanja Rajković, magistra komunikologije
 199. Sanja Sekulić, magistra kroatologije i edukacije kroatologije
 200. Sanja Šimić, magistra edukacije kroatologije i filozofije
 201. Sara Antonini, magistra psihologije, sociologije i edukacije sociologije
 202. Smilja Rudež, magistra komunikologije i edukacije povijesti
 203. Snježana Terzić, magistra kroatologije i edukacije kroatologije
 204. Stanko Roso, magistar novinarstva
 205. Stefan Bunjevac, profesor sociologije i filozofije
 206. Stela Morović, magistra komunikologije
 207. Suzana Đurkan, profesor povijesti i hrvatske kulture
 208. Suzana Sakić, magistra sociologije i edukacije sociologije
 209. Tamara Bodor, magistra kroatologije i komunikologije
 210. Tanja Farkaš, magistra komunikologije i edukacije filozofije
 211. Tea Markalaus Vujičić, magistra filozofije i kroatologije
 212. Tena Trifunović, magistra psihologije
 213. Tena Osrečak, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica sociologije
 214. Tihana Tesanović, magistra filozofije, edukacije filozofije i komunikologije
 215. Toni Petković, sveučilišni prvostupnik sociologije
 216. Valentina Kujundžić, diplomirana kroatologinja i povjesničarka
 217. Valentina Soldo Neferović, profesorica hrvatske kulture i filozofije
 218. Vedrana Banić, profesorica filozofije i sociologije
 219. Veno Mušinović, magistar filozofije i edukacije filozofije
 220. Vedran Sudović, magistar psihologije
 221. Vedran Živković, magistar povijesti i komunikologije
 222. Vjeran Kerić, magistar filozofije i sveučilišni prvostupnik sociologije
 223. Vladimir Brebrić, magistar povijesti i edukacije povijesti
 224. Zagorka Dubovečak, magistra komunikologije
 225. Zvonka Bančić, magistra sociologije i edukacije sociologije
 226. Zrinka Matošević, magistra edukacije povijesti i kroatologije
 227. Željka Dmitrus, magistra edukacije latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta
 228. Ivančica Slunjski, profesorica filozofije i sociologije
 229. Dubravka (Bozic)Horvatic, profesorica filozofije i sociologije
 230. Matej Topić, magistar filozofije i religijskih znanosti
 231. Anja Novosel, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 232. Vjeka Skutari, magistra edukacije kroatologije
 233. Mirta Blažev, magistra psihologije
 234. Aleksandra Karanac, magistra komunikologije i magistra edukacije kroatologije
 235. Anita Galetić- Galović, profesorica hrvatske kulture i profesorica povijesti
 236. Ivana Franjić, magistra kroatologije i magistra edukacije kroatologije
 237. Kristina Lasic, magistra edukacije kroatologije i sveučilišna prvostupnica komunikologije i latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta
 238. Mirela Kožar, magistra sociologije i magistra edukacije kroatologije
 239. Marina Jurisic, magistra edukacije kroatologije i sveučilišna prvostupnica komunikologije
  240. Katarina Gligora, magistra edukacije kroatologije i sveučilišna prvostupnica latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta
 240. Mateja Hajda, magistra edukacije kroatologije, magistra sociologije i magistra edukacije sociologije
 241. Sara Jager, magistra psihologije
 242. Barbara Zvonar, magistra filozofije, magistra edukacije filozofije, sveučilišna prvostupnica kroatologije
 243. Nikolina Golub, magistra povijesti i magistra edukacija povijesti
 244. Marija Drempetić, magistra povijesti i magistra komunikologije
 245. Ana Milas, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 246. Leona Šiljek, magistra sociologije i magistra komunikologije
 247. Maja Maljković, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 248. Anja Novosel, magistra komunikologije i sveučilišna prvostupnica kroatologije
 249. Maja Merc, magistra povijesti i magistra edukacija povijesti
 250. Petra Marinčić, magistra povijesti i edukacije povijesti, magistra komunikologije
 251. Ena Mehulić, magistra psihologije
 252. Maja Jakuš-Mejarec, magistra edukacije kroatologije
 253. Iva Židić, magistra filozofije magistra edukacije filozofije
 254. Zrinko Novosel, magistar povijesti
 255. Mihovil Lukić, magistar filozofije
 256. Antonija Krstić, magistra edukacije kroatologije i magistra edukacije latinskog jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta
 257. Ana Bošnjak Dakić, profesorica filozofije i sociologije
 258. Ivan Lorger, magistar edukacije povijesti i magistar filozofije
 259. Mateja Špehar, magistra psihologije
 260. Vedrana Đurasek, magistra psihologije
 261. Nikola Serdarević, sveučilišni prvostupnik psihologije
 262. Maja Božić, magistra edukacije kroatologije
 263. Josipa Vonić, magistra edukacije kroatologije
 264. Sabina Folnović, magistra filozofije i sociologije
 265. Tea Brezinšćak, magistra psihologije
 266. Ivan Lesko, magistar psihologije
 267. Mia Maleš, magistra psihologije
 268. Ana Gazivoda, magistra psihologije
 269. Ena Mehulić, magistra psihologije
 270. Ana Sakoman, magistra psihologije
 271. Iva Kantolić, magistra psihologije
 272. Irena Zulić, magistra psihologije
 273. Jelena Ačkar, magistra psihologije
 274. Branko Ančić, doktor sociologije
 275. Tea Vdović, magistra psihologije
 276. Tamara Les, magistra psihologije
 277. Marina Lovrić, magistra psihologije
 278. Maja Povijač, magistra psihologije
 279. Lea Devčić, magistra psihologije
 280. Maja Vidaković, magistra psihologije
 281. Anamarija Šimunović, magistra psihologije
 282. Helena Rašić Radauš, magistra psihologije
 283. Lidija Erceg, magistra psihologije
 284. Vedrana Đurasek, magistra psihologije
 285. Ružica Puljko, magistra psihologije
 286. Mateja Badžek, magistra psihologije
 287. Josipa Marenić, sveučilišna prvostupnica psihologije
 288. Marcela Milković, magistra psihologije
 289. Ines Crnko, magistra psihologije
 290. Jelena Livakovic, magistra psihologije
 291. Lea Šipka, magistra psihologije
 292. Maja Vidaković, magistra psihologije
 293. Magdalena Buljanović, magistra psihologije
 294. Karmela Arbanasić, magistra psihologije
 295. Katarina Bošnjak, magistra psihologije
 296. Petra Kralj, magistra psihologije i magistra sociologije
 297. Suzana Đukez, magistra psihologije
 298. Anita Romcevic, magistra psihologije
 299. Ivana Mikanović, magistra psihologije
 300. Paula Mučnjak, magistra psihologije
 301. Marko Mihalj, magistar psihologije
 302. Sara Lulić, magistra psihologije
 303. Matija Petanjek, magistar psihologije
 304. Diana Dorma Duvnjak, magistra psihologije
 305. Lucija Smrke, magistra psihologije
 306. Anita Čendeš, magistra psihologije
 307. Darko Blagojević, magistar psihologije
 308. Magdalena Perković, magistra psihologije
 309. Vanja Međugorac, magistra psihologije
 310. Aleksandar Kolundžić, magistar psihologije
 311. Jelka Predragović, magistra psihologije
 312. Ivana Buljan Babić, magistra psihologije
 313. Ratko Čuček, magistar psihologije
 314. Ana Miličić, magistra edukacije psihologije
 315. Ivana Bilić, magistra psihologije
 316. Ivana Matic Bogunovic, magistra edukacije psihologije
 317. Sara Jager, magistra edukacije psihologije
 318. Anja Knezić, magistra psihologije
 319. Jadranka Valić, magistra psihologije
 320. Nevena Kvakić, magistra psihologije
 321. Dina Sinković, magistra psihologije
 322. Monika Ivančić, magistra psihologije
 323. Sanja Morić, magistra psihologije
 324. Sara Dugić, magistra psihologije
 325. Sunčica Lazanski, magistra psihologije
 326. Ivana Buric, magistra psihologije
 327. Nikola Serdarević, sveučilišni prvostupnik psihologije
 328. Ivana Trputec, magistra psihologije
 329. Ivana Bilić, magistra psihologije
 330. Danijela Vusilović, magistra psihologije
 331. Kristina Tavra, magistra psihologije
 332. Marija Berzati, magistra psihologije
 333. Loreta Drenški, magistra psihologije
 334. Silvija Jurčević, magistra psihologije
 335. Mirna Glavinić, magistra psihologije
 336. Matea Popov, magistra psihologije
 337. Sara Bestulić, magistra psihologije
 338. Dunja Dejanović, magistra psihologije
 339. Anita Kern, magistra psihologije

 

 

2 Responses to Pismo podrške bivših studenata Hrvatskih studija

 1. […] blokadi stiže i od bivših studenata Hrvatskih studija. Njih 227 potpisalo je pismo upućeno studentima, ali i profesorima Sveučilišnog odjela Hrvatskih studija. Pismo vam prenosimo […]

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: