Brucoši 2010.

09/06/2011

Akademske godine 2010/11. predavao sam na dvije sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu i na Hrvatskim studijima. Na obje sastavnice predavao sam brucošima i stekao sam dojam da se trend pada kvalitete studenata – njihove zainteresiranosti, informiranosti i pismenosti – od prije dvije godine nastavio, i to prilično dramatično. Podijelio sam svoj dojam s nekoliko kolega na različitim sastavnicama i svi redom bili su istoga dojma.

U Jutarnjem listu od 9. lipnja 2011. izašao je veliki prilog  na tu temu koji potpisuje novinarka Ivane Kalogjere-Brkić. Zamolila me prije nekoliko dana za moja razmišljanja, a ja sam ih rado podijelio i drago mi je da su uglavnom točno prenesena u prilogu. (Osim što nisam “prof. dr.” nego – još uvijek – “doc. dr.”, te nije točno da na Hrvatskim studijima predajem kolegij “Akademsko pisanje”. Taj kolegij predavao sam samo na Filozofskom fakultetu, a na Hrvatskim studijima predaje ga doc. dr. Tomislav Janović.)

Budući da se članak ne može naći na mrežnoj stranici Jutarnjeg, stavljam ovdje pdf.

Tematski povezani prilog, o pokazateljima pismenosti na državnoj maturi, donosi današnji broj Večernjeg lista.

[EDIT 10.6.2011.]

U današnjem broju Jutarnjeg lista objavljen je nastavak priloga od jučer, posvećen ponajprije situaciji s brucočima na Filozofskom fakultetu. Ovjde je pdf. Vrlo su poučne izjave samih brucoša, na str. 7, poput one da je svoj esej o knjizi “Zločin i kazna” napisao na temelju Wikipedije. Baš zbog toga što se radi o “copy-paste” generaciji koja ima pristup golemom fundusu informacija, potrebno je naglasak u nastavi preusmjeriti s dvanja informacija na njihovo povezivanje, sintezu i evaluaciju. Također, potrebno je od prve godine poraditi na senzibiliziranju studenata za akademsku čestitost.

A propos akademske čestitosti, na nedavnoj međunarodnoj konferenciji Life After Graduation, u organizaciji UNESCO-CEPES-a, jedan od zaključaka je da sveučilišta moraju pojačati edukaciju studenata o načelima akademske čestitosti, kao i uspostaviti i razvijati mehanizme održavanja visoke razine akademske čestitosti na sveučilištima.


%d blogeri kao ovaj: