Filozofski fakultet prijeti štrajkom

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osobito je burno reagirao na prijedloge triju zakona koji bi trebali regulirati sustav znanosti i visokog obrazovanja, a koji su u studenom 2010. pušteni u javnu raspravu. Stav Filozofskog fakulteta bio je da te prijedloge treba odbaciti “u cijelosti, trajno i s indignacijom”. Zapisinik s otvorene izvanredne sjednice Vijeća Filozofskog fakulteta od 25. 10. 2010. nije objavljen (ako je i vođen), no objavljeni su zaključci.

Međutim, u vrlo kratkom razdoblju koje je bilo otvoreno za javnu raspravu, u MZOS su prispjele tisuće primjedbi od strane pojedinaca, znanstvenih i visoko-obrazovnih institucija te građanskih udruga. 10. 12. 2010. MZOS je odučio imenovati prosudbena povjerenstva za analizu pristiglih primjedbi i prijedloga za svaki od triju nacrta zakona (link). U ta prosudbena povjerenstva uključeni su svi rektori javnih sveučilišta, prorektori za nastavu svih javnih sveučilišta, četiri prorektora za znanost javnih sveučilišta, predstavnica Hrvatskoga studentskog zbora, pet ravnatelja javnih znanstvenih instituta, dva predstavnika Vijeća veleučilišta i visokih škola, predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, predstavnik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, tri predstavnika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja te tri predstavnika Nacionalnog vijeća za konkurentnost.

Na to se Filozofski fakultet oglasio Otvorenim pismom, prilično nejasno napisanim, u kojemu se osporava legitimitet tim prosudbenim povjerenstvima na temelju prosudbe da su prijedlozi zakona “plebiscitarno i u cijelosti odbijeni u akademskoj zajednici”, što nije istina, jer je, primjerice, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu načelno podržao te prijedloge. Izvjava dekana Marušića u Slobodnoj dalmaciji od 29. 10. 2010. može se pročitati ovdje.

13. 01. 2011. na listu svih zaposlenih Filozfoskog fakulteta pristigao je e-mail s adrese akadsolid@ffzg.hr u kojemu se izlaže inicijativa protiv predloženih zakona o visokom obrazovanju, sveučilištu i znanosti te traži podrška za organiziranje štrajka akademskih radnika protiv triju zakonskih prijedloga. Tu inicijativu potpisuje 55. zaposlenika Filozofskog fakulteta, uključujući, dakako, onu trojicu koji su sudjelovali na trbini 9. 12. 2010. na kojoj se pozivalo sastavljače prijedloga triju zakona na etičku odgovornost, o čemu je već bilo riječi na ovom blogu.

U posljednjih tjedan dana u medijima se dosta govori o tom štrajku, npr. H-Alter (14.01.2011.), Slobodna dalmacija (15.01.2011.), Jutarnji list (16.01.2011.), Jutarnji list  (20.01.2011.).

Međutim, skrenuo bih pozornost na jučerašnje priopćenje koje potpisuju ravnatelji dvadeset znanstvenih instituta, ukljućujući našu najveću i najugledniju znanstvenu ustanovu, Institut “Ruđer Bošković”. U tom priopćenju, između ostaloga, stoji:

Zaključno u ovoj fazi, inače veoma zahtjevnog procesa donošenja zakona, niže potpisani ravnatelji javnih instituta podržavaju završetak izrade novih prijedloga zakona i pozivaju na razum pojedince i pojedine institucije koje posljednjih dana prijete štrajkom. Držimo da takav pristup zasigurno ne predstavlja kvalitetnu osnovu za sustavan rad i ostvarenje konačnog zajedničkog cilja – donošenje kvalitetnih prijedloga zakona koji mogu poslužiti za poboljšanje sustava znanosti i obrazovanja u RH.

Preporučam čitanje cijeloga priopćenja.

Meni osobno od početka se činilo da prijedlozi triju zakona, usprkos brojnim problemima sadržajne i nomotehničke prirode, donose neka vrlo dobra rješenja i da mogu poslužiti kao osnova budućih zakona koji će na bolje promijeniti sadašnju neodrživu situaciju u našem sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Drago mi je što moj dojam danas dijeli veći broj akademskih radnika i institucija nego što je to bio slučaj prije dva mjeseca i nadam se da će kolege s Filozofskog fakulteta početi realističnije i konstruktivnije pridonositi izgradnji funkcionalnog sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH.

[Edit 22. 1. 2011.]

21. 1. 2011. na listu svih zaposlenika FF-a četrnaest članova sindikata (svi su na popisu onih 55 zaposlenika iz “Inicijative”) poziva sindikalnog povjerenika FF-a da sazove sastanak zbog zabrinutosti “zbog načina na koji se koncipiraju i izrađuju prijedlozi zakona o znanosti, visokom obrazovanju i sveučilištima, kao i zbog uloge koju u tome igra sindikat.” Implikacija je da sindikat (NSZVO) igra neku skrivenu, “oktroiranu” ulogu, a moglo se u medijima čuti i da je u “paktu s Državom”. Sindikat se istoga dana oglasio izjavom u kojoj upozorava na neopravdanost zahtjeva da predstavnici sindikata napuste radne skupine za reviziju prijedloga triju zakona. Između ostaloga, u izjavi stoji:

ŠTRAJK I POZICIJA SINDIKATA. Članove smo dužni upozoriti da je takav štrajk protupravnI čin. Za izradu zakona se ne može štrajkati. Ako se orijentacija Ministarstva prema dogovoru promijeni mi ćemo protestirati, ali nećemo organizirati štrajk jer to ne smijemo. Rad na zakonima, trenutno i za sada, zadovoljava većinu subjekata koji su u taj rad uključeni (što se vidi iz priopćenja svih instituta u zemlji), osim onih koji žele očuvati status quo u sustavu.

Nema zemlje u kojoj građani Vladi ne priznaju pravo da ponudi prijedloge zakona, osim izgleda u Hrvatskoj. Jedno su prijedlozi za javnu raspravu, a drugo je ishod rada i konačni prijedlog koji ide na Sabor. Onaj tko predlaže ovaj štrajk nije upućen u rad na zakonu i očito mjeri stvari kriterijem koji nije realan i koji ne pridonosi rješenju problema. Vjerojatno sami možete prepoznati o kakvom se stupnju racionaliteta i razumjevanja problematike, u proceduralnom i sadržajnom smislu, tu radi.

Zanimljiv je još jedan odlomak iz izjave sindikata:

Članove ovdje upozoravamo da inicijator akcije nije član Sindikata. Možda nam to ne treba biti važno, ali to znači da taj gospodin godinama uživa plodove zauzimanja vas i drugih kolega koji u borbu sindikata za zajedničke interese ulažete svoja sredstva, poneki i slobodno vrijeme, rizike, a ponekad i živce. Gospodin je do sada samo ulagao ono  što Sindikat izbori, i to u svoj novčanik, bez ikakvih moralnih dilema. Međutim, to je obrazovan čovjek i on je morao imati svijest o tome da se koristi zaslugama svojih kolega. To nam je relevantno tek kao indicija za ocjenu o plemenitosti motiva usmjerenih prema općem dobru.

Volio bih da je sindikat “tog gosopodina” nazvao imenom i prezimenom.

[Edit 23. 1. 2011.]

Jučer je svim zaposlenicima FF-a s adrese akadsolid@ffzg.hr stigla obavijest s linkom na otvoreno pismo petorice zaposlenika Pravnog fakulteta u Zagreb. To otvoreno pismo može se pročitati ovdje. U emailu se skreće pozornost na posljednji odlomak otvorenoga pisma. U njemu se poziva “sve građane, a osobito pripadnike akademske zajednice, da javno iskažu svoje protivljenje postupcima i planovima Ministarstva,” što “Inicijativa akademske solidarnosti” tumači sukladno svom pozivu na štrajk.

Ovdje bih htio primijetiti sljedeće. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je od glavnih komercijalizatora visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Naime, upravno Pravni fakultet već godinama upisuje studente “za vlastite potrebe” znatno iznad svojih prostornih i nastavnih kapaciteta – tako da se neki kolegiji odrađuju u čak tri smjene! – i uredno svojim zaposlenicima isplaćuje dodatak od 33% na plaću iz prihoda od studentskih školarina. Naravno, netko će reći da fakulteti imaju na to pravo, te da je posve opravdano nastavnicima novčano kompenzirati za rad s tolikim studentima. No pitam se kakva je kvaliteta nastave u trećoj smjeni, kolika se pozornost posvećuje pojedinim studentima, te kakvo je nastavno opterećenje znanstvenih novaka… U svakom slučaju, Pravni fakultet jedan je od onih kojima sadašnje stanje najviše odgovara jer u njemu zaposlenici tog Fakulteta najviše profitiraju, u posve osobnom financijskom smislu, pa se može pretpostaviti da je zadržavanje statusa quo jedan od važnih, ako ne i glavni motiv za protivljenje ovim prijedlozima zakona u kojima se predlažu mjere kao što je maksimalni iznos koji fakultet može naplatiti od studenta (60% prosječne  mjesečne neto plaće u prošloj kalendarskoj godini, dakle oko 3.200kn), reguliranje upisnih kvota, te gubitak financijske autonomije fakulteta.

Čini mi se vrlo neprincipijelnim od strane “Inicijative akademske solidarnosti” što traži saveznike među zaposlenicima Pravnog  fakulteta, dakle onima koji su do sada uživali izravnu materijalnu korist od komercijalizacije obrazovanja, koji bi nastavili uživati te koristi kad bi se sadašnji prijedlozi zakona odbacili, te koji bi zasigurno ostali bez tih koristi kada bi se sadašnji prijedlozi zakona usvojili.

[EDIT 25.1. 2011. 12:30]

Oglasilo se i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta jednim priopćenjem. Meni se to priopćenje čini prilično utemeljeno.

Tportal donosi prilog o recentnim zbivanjima u vezi s prijedlozima triju zakona.

[EDIT 25.1. 2011. 15:57]

Vijeće Filozofskog fakulteta objavilo je sljedeće priopćenje:

Na svojoj sjednici 25. siječnja 2011. Vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspravljalo je o javnim izjavama ministra znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovana Fuchsa te o službenom priopćenju MZOŠ od 24. siječnja 2011.

Vijeće je konstatiralo da se u tim izjavama nastoje dezavuirati svi koji se protive načinu i intencijama pripremanja nacrta zakona o znanosti, visokom obrazovanju i sveučilištu, iznošenjem objeda da se protivnici zakona zalažu za status quo, privatne interese i netransparentnost.

Fakultetsko vijeće podsjeća na svoje zaključke od 25. listopada 2010. da se paket zakona odbija “u cijelosti, trajno i s indignacijom”, te upozorava da se u izjavama Ministarstva radi o zamjeni teza:  netransparentnosti doprinosi upravo Ministarstvo procedurom pripreme ovih zakona, dok Vijeće iznova naglašava da se zalaže za reformu sustava znanosti i visokog obrazovanja, ali zasnovanu na javnom interesu, transparentnoj demokratskoj proceduri i jasnim polazištima.

Oglasi

4 Responses to Filozofski fakultet prijeti štrajkom

 1. Marko Perožić kaže:

  Jedan zanimljiv intervju s Puhovskim po tom pitanju se nalazi na stranicama Banke
  Čovjek je ipak radio zakon pa vjerujem kako bi trebalo i njega čuti.

  • Kolega Perožić, hvala na linku, mislim da smo ga već imali u komentarima uz nedavnu raspravu o tribini na kojoj se sastavljače prijedloga triju zakona pozivalo na etičku odgovornost. S većim dijelom stavova kolege Puhovskom u tom intervjuu se slažem.

   Inače, pohvalio bih i toplo preporučio vaš osvrt na temu štrajkaške inicijative na Filozofskom fakultetu koji ste objavili 18. 1. na T-portalu.

 2. Mrča kaže:

  Prije svega, pohvale prof. Pavelu Gregoriću što nije dogmatičan i što ga ne sputavaju ideološki okviri u zdravoj prosudbi aktualnog problema na visokim učilištima.

  Sadašnja situacija s ovim pljuvanjem (nipošto civiliziranom, argumentiranom diskusijom) po trima zakonima zorno prikazuje nerazumnost hrvatske akademske zajednice i studenata. Situacija na fakultetima je grozna, ovi zakoni nude neka rješenja; naravno, treba ih na nekim mjestima sigurno preoblikovati, ali korak naprijed jesu.

  Pomoći će prije svega studentima, koji se imaju s pravom žaliti na lošu kvalitetu studijskih programa te na rad i odnos pojedinih profesora sa svojim studentima. Na drugu stranu opet, pogledajmo koliko proračunskog novca proždiru studenti čiji se studij na filozofskom fakultetu sastoji od katastrofalno lošeg samostalnog rada, nezalaganja, neučenja, itd., no prosjek ocjena je solidan, prepisuje se, izvlači se nezasluženi “bod više” gdje god se stigne. Studiranje 50% studenata, tzv. budućnosti Zemlje Znanja u kojoj će intelekt napokon prerasti cijenu kile tartufa, sastoji se od grijanja kauča u ksff-u, pri tom se očekuje od prvog i drugog sektora da kao pčela nosi med u košnicu zvanu državni proračun iz kojeg će se istima vratiti ništa, a spomenutima iz prvog dijela rečenice izdvaja se u prosjeku 3200 eura godišnje (ako se dobro sjećam statistike) kako bi se osigurale sve njihove potrebe, infrastruktura sveučilišta, program, profesori, itd. Ima iznimaka, kvalitetnih studenata, no ti završe vani naravno, ako im je imalo stalo do vlastitog obrazovanja. Treba smanjit upisne kvote na većini odsjeka, posebno filozofija, na nekima štoviše možda i povećati za kojih 10%-15%, npr. anglistika i komparatistika.

  No, nisu visoka učilišta jedino mjesto gdje put kapitala presreće osobni interes. Pogledajmo samo sport, posebice nogomet, koji ne privređuje apsolutno ništa, dobiva desetke milijune kuna godišnje od države, opraštaju se porezi klubovima, itd.

  No, pustimo to sve, mudar čovjek ženi skandinavku i seli se “gore” dalje od ove oaze debilizma.

  Također, prof. Gregoriću, bilo bi lijepo, ako biste imali vremena, napisati post o vašem kritičkom osvrtu na predlagane zakone, smatram da bi to mnoge koji redovno posjećuju vaš blog itekako zanimalo.

  • Hvala na komentaru. Slažem se s većinom onoga što ste rekli. Protivnici prijedloga triju znanosti boje se da bi novi zakoni uništili hrvatsku znanost i visoko obrazovanje, osobito društveno-humanističke discipline. Ono što propuštaju shvatiti jest da je velik dio hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, a naročito u svom društveno-humanističkom dijelu, već uništen.

   Ovdje možete naći paket primjedbi uz prijedloge triju zakona, ukupno 19 stranica, u izradi kojih primjedbi sam sudjelovao.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d bloggers like this: